top of page

 Thịt Có thể Thay Đổi -  Upon Request, you can substitute any meat on these party trays

A1 -  Cơm Chiên Gà Xá Xíu

A1 - Cơm Chiên Gà Xá Xíu

- B.B.Q. Chicken Fried Rice $25/small - $50/large

B2 - Mì Xào Gà Xá Xíu

B2 - Mì Xào Gà Xá Xíu

- B.B.Q. Chicken Chow Mein $25/small - $50/large

D5 - Miến Xào Chay

D5 - Miến Xào Chay

Vermicelli Stir Fry Vegetarian $25/small - $50/large

F1- Bánh Cuốn Thịt

F1- Bánh Cuốn Thịt

- Rolled rice crepes filled with round pork & mushroom $17/tray (only one size) Bigger Sizes Upon Request

F2 - Bánh Cuốn Thịt Chả Lụa $18.00

F2 - Bánh Cuốn Thịt Chả Lụa $18.00

- Rolled rice crepes filled with round pork & mushroom + sliced steamed pork $18/tray (only one size) Bigger Sizes Upon Request

F3 - Bánh Cuốn Tôm

F3 - Bánh Cuốn Tôm

- Rolled rice crepes filled with shrimp & mushroom $17/tray (only one size) Bigger Sizes Upon Request

F4 - Bánh Cuốn Tôm & Chả Lụa

F4 - Bánh Cuốn Tôm & Chả Lụa

- Rolled rice crepes filled with round shrimp & mushroom & slice steamed pork $18/tray (only one size) Bigger Sizes Upon Request

G1 - Gỏi Ngó Sen Tôm

G1 - Gỏi Ngó Sen Tôm

- Vietnamese Lotus Salad $25/small - $50/large

G4 - Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt

G4 - Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt

Vietnamese Papaya Salad $25/small - $50/large

G5 - Gỏi Đủ Bò Khô Gan Cháy

G5 - Gỏi Đủ Bò Khô Gan Cháy

Vietnamese Papaya & Beef Jerky & Liver Salad $25/small - $50/large

K1 - Đậu Xào Chay

K1 - Đậu Xào Chay

K1 - House Vegetarian: Green Bean, Tofu, Mushroom $25/small - $50/large

E - Chả Giò Thịt

E - Chả Giò Thịt

Pork Eggrolls $1.00 each

H1 - Gỏi Cuốn Tôm Thịt

H1 - Gỏi Cuốn Tôm Thịt

Shrimp & Pork Rolls $2.00 for 1 roll

H2 - Gỏi Cuốn Tôm

H2 - Gỏi Cuốn Tôm

Shrimp Rolls $2.00 for 1 roll

H3 - Nem Cuốn

H3 - Nem Cuốn

Pork Patties Rolls $2.00 for 1 roll

H4 - Bò Bía Mặn

H4 - Bò Bía Mặn

Chinese Sausage & Egg Rolls $2.00 for 1 roll

H5 - Bò Bía Chay

H5 - Bò Bía Chay

Vegetarian Rolls $2.00 for 1 roll

Cánh Gà Chiên

Cánh Gà Chiên

Chicken wings $0.80 each wing

Z1 - Xôi Gấc

Z1 - Xôi Gấc

Red Sticky Rice $4.00/lb

Pateso

Pateso

$1.75 each

Z2 - Xôi Vò

Z2 - Xôi Vò

Steamed Mung-Bean Coasted Sticky Rice $4.00/lb

bottom of page