top of page
Today Special

Trà Xanh, Trà Xanh Thêm Sữa 

茉莉綠茶 or  茉莉綠奶茶 

Jasmine Green Tea or Jasmine Green Milk Tea

Toppings:

- Boba

- Green Jelly

- Grass Jelly

- Pandan Jelly

- Basil Seed

 

100.  Trà Xanh Mật Ong   蜂蜜茉莉綠茶

         Honey Jasmine Green Tea

101.  Trà Xanh Chanh   檸檬蜂蜜茉莉綠茶

         Honey lemon Jasmine Green Tea

102.  Trà Xanh Trái Tắc   蜂蜜金桔茉香綠茶

         Honey KumquatJasmine Green Tea

103.  Trà Xanh Gừng    蜂蜜姜茉香綠

         Honey Ginger Jasmine Green Tea

104.  Trà Xanh Dưa Gang  哈蜜瓜茉香綠茶

         Honeydew Jasmine Green Tea

105.  Trà Xanh Chanh Dây    百香果茉香綠茶

         Passion Fruit Jasmine Green Tea

106.  Trà Xanh Khoai Môn   芋頭綠茶

         Taro Jasmine Green Tea

107.  Trà Xanh Dâu    草莓茉香綠茶

         Strawberry Jasmine Green Tea

108.  Trà Xanh Xoài    芒果茉香綠茶

         MangoJasmine Green Tea

109.  Trà Xanh Đào   桃子茉香綠茶

         Peach Jasmine Green Tea

110.  Trà Xanh Vải   荔枝茉香綠茶

         Lychee Jasmine Green Tea

111.  Trà Xanh Hạnh Nhân    杏仁茉香綠茶

         Almond Jasmine Green Tea

 

 

Trà Đen, Trà Đen Thêm Sữa

紅茶  or  紅茶奶茶 

Black Tea or Black Milk Tea

 

Toppings:

- Boba

- Green Jelly

- Grass Jelly

- Pandan Jelly

- Basil Seed

 

200. Trà Đen Mật Ong   蜂蜜紅茶

         Honey Black Tea 

201. Trà Đen Chanh Mật Ong   蜂蜜檸檬紅茶

         Honey lemon Black Tea 

212. Trà Đen Tắc Mật Ong   蜂蜜金桔紅茶

         Honey Kumquat Black Tea 

203. Trà Đen Gừng Mật Ong   蜂蜜姜紅茶

         Honey Ginger Black Tea 

204. Trà Đen Dưa Gang   哈蜜瓜紅茶

         Honeydew Black Tea 

205. Trà Đen Chanh dây   百香果紅茶

         Passion Fruit Black Tea 

206. Trà Đen Khoai Môn   芋頭紅茶

         Taro Black Tea 

207. Trà Đen Dâu   草莓紅茶

         Strawberry Black Tea 

208. Trà Đen Xoài   芒果紅茶

         Mango Black Tea 

209. Trà Đen Đào    桃子紅茶

         Peach Black Tea 

210. Trà Đen Vải   荔枝紅茶

         Lychee Black Tea 

211. Trà Đen Hạnh Nhân   杏仁紅茶

         Almond Black Tea  

 

 

 

Nước Trái Cây

水果飲料 

Fruit Drink

 

Toppings:

- Boba

- Green Jelly

- Grass Jelly

- Pandan Jelly

- Basil Seed

 

300. Da Ua Việt Nam   酸奶

         Yogurt Drink

301. Nước Uống Chanh   蜂蜜檸檬

         Honey lemon Drink

302. Nước Uống Trái Tắc   蜂蜜金橘

         Honey Kumquat Drink

303. Nước Uống Gừng 蜂蜜薑

         Honey Ginger Drink

304. Nước Uống Dưa Gang  哈蜜瓜

         Honeydew Drink

305. Nước Uống Chanh dây 百香果

         Passion Fruit Drink

306. Nước Uống Khoai Môn  芋頭

        Taro Drink

307. Nước Uống Dâu 草莓

         Strawberry Drink

308. Nước Uống Xoài 芒果

         Mango Drink

309. Nước Uống Đào 桃子

         Peach Drink

310. Nước Uống Vải 荔枝

         Lychee Drink

311. Nước Uống Cam Vắt  香橙汁

         Orange Juice

313. Nước Uống Đá Chanh   檸檬汁

         Lemonade Drink

314. Nước Uống soda Chanh   檸檬蘇打

         Lemonade Soda

315. Nước Uống Mocha 冰摩卡

         Iced Mocha Drink

 

 

Cà Phê

咖啡

  Coffee  

 

 

400. Cà Phê Sữa Đá 煉乳冰咖啡

         Iced Coffee with Condense Milk

401. Cà Phê Đen Đá (Vietnam) 越南滴漏式熱咖啡

         Vietnamese Drip Coffee

402. Trà Thái  泰國茶

         Thai Tea

405. Cà Phê Mocha 摩卡咖啡

         Coffee Mocha

 

 

Sinh Tố

奶昔

Smoothie

 

Toppings:

- Boba

- Green Jelly

- Grass Jelly

- Pandan Jelly

- Basil Seed

 

501. Sinh Tố Bơ 酪梨

         Avocado Smoothie

502. Sinh Tố Mãng cầu   刺果番荔枝

         Soursop Smoothie

503. Sinh Tố Xoài   芒果

         Mango Smoothie

504. Sinh Tố Đào 桃

         Peach Smoothie

505. Sinh Tố Dâu   草莓

         Strawberry Smoothie

506. Sinh Tố Dâu & Chuối   草莓香蕉

         Strawberry & BananaSmoothie

507. Sinh Tố Mít   菠蘿蜜

         Jackfruit Smoothie

508. Sinh Tố Sầu Riêng   榴蓮

         Durian Smoothie

509. Sinh Tố Khóm & Dừa   翩飄香 (椰子+鳳梨)

         Piña Colada Smoothie

510.  Sinh Tố Mocha   摩卡

         Mocha Smoothie

511. Sinh TốCà PhêMocha  摩卡咖啡

         Coffee Mocha Smoothie

512. Sinh Tố Khóm   鳳梨

         Pineapple Smoothie

bottom of page