87. Bánh Mì Bò Kho    $10.95 - $11.95

87. Bánh Mì Bò Kho $10.95 - $11.95

$0.00Price
87.  Beef Stew w/Bread 
Small: $6.95; Large: $7.95

  • Details

    87. Bánh Mì Bò Kho 紅燒牛肉麵+麵包 Small: $5.95 ; Large: $6.95
    Beef Stew w/Bread