84.  Mì Hoành Thánh  $10.95 - $11.95

84. Mì Hoành Thánh $10.95 - $11.95

$0.00Price
84. Won-ton Egg Noodle Soup
Small:$6.95 Large: $7.95
  • Details

    84. 餛飩雞蛋麵,
    Small:$6.95 Large: $7.95