19. Đặc Biệt Bún Tôm Cá Rạch Giá

19. Đặc Biệt Bún Tôm Cá Rạch Giá

$12.87Price
19. Shrimp and Fish w/ Rice Noodle Soup (One size)   
  • Details

    19. 海鮮蝦和魚米粉麵 (One size)